Bố trí văn phòng mang lại thịnh vượng

Bất kỳ ai theo con đường kinh doanh đều quan tâm tới việc lựa chọn văn phòng, nhưng một yếu tố quan trọng không kém đó là bố trí văn phòng như thế nào để mang lại vượng khí và làm ăn phát đạt! Bố trí văn phòng nên căn cứ theo số lượng nhân…